مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
شنبه ، 4 ارديبهشت 1395 ، 12:57

مقایسهی سلامت معنوی و کیفیّت زندگی زنان بارور و نابارورHealth

مسعود الماسی، سراج‎­الدّین محمودیانی­، طیّبه قاسمی

چكيده

ناباروری پد‌‌یده‌ای استر‌س‌زا بوده و دارای جنبه‌های روانی- اجتماعی می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسهی کیفیّت زندگی و سلامت معنوی و ابعاد مختلف این دو متغیّر در بین زنان بارور و نابارور شهر ایلام انجام شد. این پژوهش یک مطالعهی مقایسه‌ای مقطعی بود. نمونهی پژوهش شامل 200 زن (100 نفر بارور و 100 نفر نابارور) 15 تا 49 سال متأهّل شهر ایلام بود که طیّ 6 ماه دوّم سال 1393 به پزشکان متخصّص زنان و زایمان مراجعه نموده ‌بودند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای کیفیّت زندگی 36 SF- (فرم کوتاه) و سلامت معنوی (SWB) استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS نسخهی 16 انجام شد. بر اساس یافته‌ها، در زنان بارور و نابارور تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات تمام ابعاد مورد بررسی وجود داشته و سلامت معنوی و کیفیّت زندگی زنان بارور از زنان نابارور بهتر بود. همچنین، در زنان بارور بين سلامت جسمانی و سلامت معنوی (r=0/332)، سلامت وجودی و سلامت جسمانی (r=0/348)، و سلامت وجودی و کیفیّت زندگی (r=0/281) همبستگی معني‌دار وجود داشت. با توجّه به پایین بودن سلامت معنوی و کیفیّت زندگی زنان نابارور، شایسته است متخصّصان زنان و زایمان و کارشناسان مامایی، علاوه بر جنبه‌های درمانی، مسایل روانی و اجتماعی این زنان را نیز مورد توجّه قرار دهند. این مقاله در «نشریهی پرستاری ایران»، دورهی 28، شمارهی 93 و 94، اردیبهشت و تیر 1394، صص 95-87 چاپ شده است. برای دسترسی به فایل متن کامل مقاله به صورت پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1395 ، 11:20
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب