مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
جمعه ، 3 ارديبهشت 1395 ، 13:52

عوامل مرتبط با احساس شادکامی سالمندانPopulation Aging

مسعود الماسی، سراج‎الدّین محمودیانی، مرتضی جعفری 

چكيده

احساس شادکامی از ضروری­‎ترین خواسته‎­های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می­‎رود که به دلیل تأثیرات عمده در سالم‎­سازی و بهسازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است. پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی میزان شادکامی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن بپردازد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی بود که با استفاده از طرح همبستگی پیش‎بینی‎کننده انجام شد. نمونه‎ی پژوهش 370 نفر از سالمندان شهر ایلام بود که به شیوه‎ی تصادفی منظّم انتخاب شدند. اطّلاعات مورد نیاز در سال 1393 به ­وسیله‎ی توزیع پرسشنامه متشکّل از سه بخش جمع‎آوری شد. در بخش اوّل مشخّصات فردی؛ در بخش دوّم متغیّرهای پرخاشگری، راهبردهای انطباق، سرمایه‎ی اجتماعی، جهت­‎گیری مذهبی، محرومیّت نسبی و از خودبیگانگی؛ و در بخش سوّم، متغیّر شادکامی با استفاده از پرسشنامه‎ی شادکامی آکسفورد (فرم 29 سؤالي) سنجش شده است. اطّلاعات جمع­‎آوری‎شده در سه سطح توصیفی، استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس F) و تبیین رگرسیونی چندمرحله­‎ای به وسیله‎ی نرم‎افزار SPSS نسخه‎ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ارزیابی یافته­‎ها بیانگر آن است که پاسخگویان از میزان شادکامی متوسّطی (92.53) برخوردارند و همبستگی بين عوامل مرتبط سرمایه‎ی اجتماعی (r=0/475)   )، میزان درآمد (r=0/344)، و سازگاری (r=0/275)  با متغیّر احساس شادکامی، مستقیم، و در سطح حدّاقل 95 درصد معني­‎دار است (0/05˂p). از سوی دیگر، رابطه‎ی متغیّرهای ازخودبیگانگی (r=484)، پرخاشگری (r=0/399)، و محرومیّت نسبی (r=0/325)  با شادکامی در سطح حدّاقل 95 درصد معنی­‎دار (0/05˂p)، امّا معکوس بوده است. تفسير نتايج تحليل رگرسيوني گام به گام نشان مي­‎دهد كه متغيّرهاي میزان درآمد، سرمایه‎ی اجتماعی و پرخاشگری تقریباً 49 درصد (r2=0/49) ، از تغييرات متغيّر احساس شادکامی را تبيين نموده‎­اند (0/00˂p). با توجّه به روند رو به رشد جمعیّت سالمندان در این شهر، پیشنهاد می­‎شود راهکارهای مناسب در جهت تقویّت عوامل مثبت و تعدیل عوامل منفی مرتبط با احساس شادکامی در این جمعیّت اعمال شود. این مقاله در «نشریه‎ی پرستاری ایران»، دوره‎ی 27، شماره‎ی 92، اسفند 1393، صص 32-23 چاپ شده است. برای دسترسی به فایل متن کامل مقاله به صورت پی دی اف، این‎جا کلیک کنید.

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1395 ، 11:21
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب