چاپ
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
چهارشنبه ، 23 مرداد 1392 ، 07:50

DAS: صفحه‌گسترده‌ی تحلیل جمعیّت‌شناختیDAS Software

دکتر حاتم حسینی، محمّد ترکاشوند

DAS برنامه‌ای رایانه‌ای برای انجام تحلیل‌های جمعیّت‌شناختی در محیط Excel می‌باشد. این برنامه به صورت صفحه‌گسترده است. مجموعه‌ای متشکّل از برنامه‌های مختلف است. نام‌گذاری برنامه‌ها با توجّه به موضوعات مطرح در فصل‌های کتاب انجام شده است. DAS صفحه‌گسترده‌ای دربرگیرنده‌ی 11 برنامه‌ی متفاوت است. هر برنامه از چند صفحه‌ی دیگر تشکیل شده است و برای هر صفحه عملیات خاصّی متناسب با موضوعات مختلف جمعیّتی در دو حوزه‌ی ایستایی‌شناسی و پویایی‌شناسی جمعیّت تعریف شده است. به این ترتیب، مجموع برنامه‌های طرّاحی‌‌شده در صفحه‌گسترده‌ی DAS بالغ بر 36 برنامه و صفحه‌ی داخلی است. هرچند امروزه برنامه‌های رایانه‌ای گوناگونی برای انجام تحلیل‌های جمعیتی وجود دارد و آموزش آن‌ها در مقطع کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی در دانشگاه‌های ایران رابج است، امّا در طرّاحی DAS جز در مواردی معدود، بیش‌تر بر روش‌های مستقیم برآورد شاخص‌های جمعیّتی تمرکز شده است. استفاده از برنامه‌های صفحه‌گسترده‌ی ‌DAS مستلزم آشنایی کاربر با دانش جمعیّت‌شناسی می‌باشد. هرچند استفاده از برنامه‌ها بسیار آسان است و در کاربرد آن‌ها نیازی نیست کاربر عملیّات خاصّی را انجام دهد، امّا بدون دانش جمعیّت‌شناسی درک خروجی برنامه‌ها و استفاده از آن‌ها با مقاصد علمی و پژوهشی غیرممکن است. بنابراین، توصیه می‌شود علاقه‌مندان به این برنامه‌ی رایانه‌ای نسبت به تهیّه‌ی کتاب راهنمای آن با عنوان «کاربرد رایانه در جمعیّت‌شناسی» که در تابستان 1392 در شمارگاه 1000 نسخه از سوی مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد اقدام نمایند.

 
آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 23 مرداد 1392 ، 08:34