مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
دوشنبه ، 23 دی 1387 ، 12:45

Mortpak4: بسته‌ي نرم‌افزاري سازمان ملل براي اندازه‌گيري مرگ‌ومير (تحت ويندوز)Dr. Hatam Hosseini

دکتر حاتم حسینی 

اين نرم‌افزار مجموعه‌اي از 17 برنامه‌ي رايانه‌اي براي انجام تحليل‌هاي جمعيّت‌شناختي در کشورهاي در حال توسعه است. اين برنامه‌ها عبارتند از: ساخت جدول عمر مدل و تجربي، همواركردن داده‌هاي مرگ‌و‌مير، برآورد مرگ‌و‌مير و باروري، ارزيابي پوشش سرشماري و توزيع‌هاي سنّي و پيش‌بيني‌هاي جمعيّت. روش‌هاي جمعيّت‌شناختي اشاره‌شده از سوي بخش جمعيّت سازمان ملل متّحد به‌عنوان روش‌هايي سودمند براي ارزيابي داده‌هاي جمعيّت‌شناختي به‌دست‌آمده از سرشماري‌ها و پيمايش‌ها و برآوردهاي قابل‌اعتماد از پارامترهاي جمعيّت‌شناختي انتخاب شده‌اند. اين روش‌ها تکنيک‌هاي ارزيابي و برآورد داده‌هاي جمعيّت‌شناختي به‌ويژه آن دسته از تکنيک‌هايي که سيستم جدول عمر مدل سازمان ملل (سازمان ملل 1982) و معادله‌هاي جمعيّت ثابت تعميم‌يافته‌ (پرستون و کول 1982) را در هم ادغام مي‌نمايد، با يكديگر ترکيب مي‌کند.

برنامه‌هاي LIFTB و STABLE جدول‌هاي عمر تجربي و جمعيّت‌هاي ثابت را به‌ترتيب بر مبناي ميزان‌هاي مرگ‌و‌مير ويژه‌ي سنّ و در مورد اخير ميزان رشد ذاتي را محاسبه مي‌كنند. برنامه‌هاي كاربردي MATCH،COMPAR  و BESTFT براي تهيه‌ي جدول‌هاي عمر مدل و مقايسه يا همواركردن داده‌هاي تجربي با توجّه به يک مدل جدول عمر استفاده مي‌شوند. روش MATCH نه تنها هر‌يك از جدول‌هاي عمر مدل سازمان ملل يا كول و دمني را ايجاد مي‌كند، بلكه واردکردن يک الگوي مرگ‌و‌مير درنظرگرفته‌‌شده توسّط كاربر را نيز امکان‌پذير مي‌سازد كه بعداً مي‌توان آن را مطابق هر سطح موردنظر تعديل و اصلاح كرد. روش‌هاي UNABR و ICM ميزان‌هاي مرگ‌و‌مير را درگروه‌بندي‌هاي سني سنتي به مقادير سال‌هاي منفرد هموار مي‌كند. UNABR همه‌ي دامنه‌ي سني و ICM تنها سنين زير 10 سال را درنظر مي‌گيرد. اين روش‌ها هنگام انجام پيش‌بيني‌هاي جمعيّت برحسب سال‌هاي منفرد يا انجام مطالعات خاص در مورد گروه‌هاي سني معين مثل جمعيّت واقع در سن مدرسه يا سالخورده، بلافاصله استفاده مي‌شوند.

گروه بعدی برنامه‌ها همگي مربوط به برآورد غيرمستقيم پارامترهاي جمعيّت‌شناختي هستند. پنج روش CEBCS، ORPHN، WIDOW، COMBIN و BENHR ويژه‌ي مرگ‌و‌مير هستند. CEBCS برآوردهايي از مرگ‌و‌مير اطفال و كودكان بر اساس داده‌هاي فرزندان زنده به دنيا آمده و فرزندان درحال‌حاضر زنده‌‌اي كه بر اساس سنّ مادر يا طول‌مدت ازدواج مادر جدول‌بندي‌شده‌اند به دست مي‌دهد. برنامه‌هاي كاربردي ORPHAN و WIDOW تغييرات تکنيک‌هاي بيو‌ه‌گي يا يتيمي مادري براي برآورد سطوح مرگ‌ومير بزرگسالان را اجرا مي‌کنند. روش COMBIN برآوردهاي مرگ‌و‌مير سنين اوليه را (شايد ايجاد‌شده با CEB) با برآوردهاي مرگ‌ومير بزرگسالان (شايد ارايه‌شده با ORPHAN و WIDOW) ترکيب و يک جدول عمر کاملاً همسان به‌دست مي‌دهد. تكنيك BENHR يك برنامه‌ي كاربردي از تكنيك بنت ـ هيوريچي (1981) است كه از معادله‌ي جمعيّت ثابت تعميم‌يافته‌ براي برآورد جامعيّت ثبت مرگ با استفاده از توزيع‌هاي سنّي جمعيّت در دو سرشماري و مرگ‌هاي ثبت‌شده در فاصله‌هاي بين دو سرشماري استفاده مي‌كند.

اين بسته‌ي نرم‌افزاري دربرگيرنده‌ي دو تكنيك برآورد باروري نيز مي‌باشد. FERTCB ميزان‌هاي باروري ويژه‌ي سن را بر مبناي متوسّط شمار فرزندان زنده به دنيا آمده‌ي جدول‌بندي‌شده بر حسب سن زن برآورد مي‌کند. برنامه‌هاي كاربردي CENCT و PRESTO تكنيك‌هايي براي ارزيابي پوشش نسبي و ثبت سن در سرشماري‌ها‌ و همين‌طور برآوردهايي از مرگ‌و‌مير و باروري بين دو سرشماري به دست مي‌دهند. برنامه‌ي CENCT پوشش يك سرشماري نسبت به سرشماري ديگر را برآورد مي‌كند و بنابراين، اوّلين گام مهم قبل از کاربرد ساير تكنيك‌هاي برآورد مانند BENHAR و PRESTO است كه مبتني بر فرض هماهنگي منطقي در پوشش بين دو سرشماري هستند. برنامه‌ي PRESTO بر اساس دو جمعيّت جدول‌بندي‌شده بر حسب سن و مدل جدول عمر مناسب، روش جامعي وضع مي‌كند كه توسّط پرستون (1983) بسط يافت. اين روش برآوردهايي يكپارچه و همساز از ميزان مواليد، اميد زندگي و توزيع‌هاي سنّي بين دو سرشماري فراهم مي‌سازد. در نهايت، اين نرم‌افزار دربرگيرنده‌ي يک برنامه‌ي ساده و آسان پيش‌بيني جمعيّت است. برنامه‌ي PROJCT براي پيش‌بيني جمعيّت در سال‌هاي منفرد بر حسب سن و جنس و بر مبناي جمعيّت‌هاي زن و مرد در گروه‌هاي سنّي پنج‌ساله و سطح و تغييرات فرض‌شده در باروري، مرگ‌ومير و مهاجرت مي‌باشد.

نسخه‌هاي قبلي MORTPAK براي سيستم عامل DOS نوشته شده بود. در نسخه‌ي جديد (تحت ويندوز) ورود داده‌ها در کاربرگ‌هايي صورت مي‌گيرد که مشابه صفحه‌‌‌گسترده‌ هستند، امّا کارکرد يک صفحه‌گسترده‌ي کامل را ندارند. اين کاربرگ‌ها براي کُپي آسان داده‌ها به و از صفحه‌ي گسترده‌ي شما طرّاحي شده بودند. براي مثال، بعد از ايجاد يک کاربرگ جديد، كاربر مي‌تواند بعضي از داده‌ها را از يک صفحه‌ي گسترده كُپي و آن را در کاربرگ درج کند. پس از اجراي برنامه‌ي کاربردي انتخاب‌شده‌ي MORTPAK، به منظور محاسبه‌هاي بيشتر و يا ايجاد نمودارها تمام يا بخشي از نتايج را مي‌توان به يک صفحه‌ي گسترده کُپي کرد. در نسخه‌ي جديد بروندادها به دو شيوه ارايه مي‌شوند. سبک MORTPAK سُنتي را برونداد سند مي‌گويند. اين نوع بروندادها آماده‌ي ارسال به يک پردازشگر Word و چاپ در قالب يك صفحه‌ي آماده مي‌باشند. برونداد هم‌چنين بر کاربرگ قرار داده مي‌شود و براي کپي‌ نتايج به يک صفحه‌ي گسترده آماده است. نسخه‌هاي قديمي MORTPAK از فايل‌هاي‌ داده‌‌‌ي با فيلدهاي داده‌ي عرض ثابت استفاده مي‌‌کردند که اندازه و دقت ارقام را محدود مي‌کرد. داده‌هاي موجود در فايل داده‌هاي ورودي جديد مي‌توانند هر اندازه يا دقتي را به خود بگيرند. کاربرگ‌ها اغلب داراي يك قالب نمايش مناسب ستون‌هاي انتخاب‌شده هستند. اين ارقام ذاتاً همه‌ي اعشارهاي معني‌دارشان را نگه مي‌دارند. براي ديدن عدد ‌قالب‌بندي نشده، سلول کاربرگ را از طريق فشاردادن دکمه‌ي F2 و يا دوبار کليک بر روي سلول در وضعيت ويرايش قرار دهيد يا داده را به مکاني که يک قالب نمايش متفاوت دارد کپي کنيد. براي دسترسي به اين نرم‌افزار، اينجا كليك كنيد. پس از داونلود فايل مورد نظر بر روي رايانه‌ي شخصي‌تان، مي‌توانيد آن را بدون هيچ مشكلي نصب و مورد استفاده قرار دهيد.

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 14 اسفند 1391 ، 05:21
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب