چاپ
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
جمعه ، 27 خرداد 1390 ، 15:57

لیست و چکیده‌ی مقاله‌های چاپ‌شده در شماره‌ی سوّم نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران

تابستان 1386، 2 (3)

شماره‌ی سوّم نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران در تابستان 1386منتشر شد. در این شماره از مجلّه، تعداد 7 مقاله در حدود 170 صفحه به چاپ رسید. برای آگاهی از عنوان مقاله‌های چاپ‌شده در شماره‌ی سوّم نشریه و چکیده‌ی آن‌ها، بر روی عنوان هر مقاله‌ کلیک کنید. آن‌گاه، به صفحه‌ی دیگری لینک خواهید شد که در آن چکیده‌ی مقاله در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

1) کاربرد نتايج سرشماري‌هاي عمومي در بررسي ساختار و تحوّلات قشربندي اجتماعي ايران، صص 29-5، حسن سرایی، محمّدحسین بحرانی

2) برآورد سطح و بررسي عوامل مؤثّر بر مرگ‌و‌مير شهر تهران در سال 1384 و روند تحوّلات اپيدميولوژيکي آن در سي ساله‌ی اخير، صص 60-30، محمّد میرزایی، لیلا علی‌خانی،

3) برآورد غيرمستقيم ميزان سقط‌جنين عمدي کل با استفاده از مدل تعيين‌کننده‌هاي بلافصل باروري در ايران به تفکيک استان‌ها، صص 91-61، توکّل آقایاری هیر، امیرهوشنگ مهریار

4) بررسي رابطه‌ی عوامل اجتماعي - فرهنگي با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه‌هاي تنظيم خانواده در شهر شيراز، صص 110-92، مجید موّحد، حسین تورجیانفر

5) نياز برآورده‌نشده‌ی تنظيم خانواده در ايران، صص 129-111، علی‌یار احمدی، جلیل ایران محبوب

6) تجربه‌ی اقامتي و تمايل به مهاجرت به شهر تهران، صص 148-130، شهلا کاظمی‌پور، علی قاسمی اردهالی

7) مهاجرت کارگري، اشتغال در بازار کار غيررسمي و آسيب‌پذيري ناشي از آن، صص 162-149، محمود مشفق، علی‌یار احمدی

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 31 خرداد 1390 ، 05:15