مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
يكشنبه ، 26 بهمن 1393 ، 11:58

شکافنسلی و رفتار باروری: مطالعه‌ی تطبیقی رفتار باروری زنان شهر اهر متولّد قبل و بعد از انقلاب اسلامیGap

رضا نوبخت، دکتر علی قاسمیاردهایی

چکیده

تغییرات جمعیّتی ایران در قالب تئوری انتقال جمعیّت، مباحث زیادی را پیرامون وضعیّت جمعیّتشناختی ایران مطرح نموده است. این مقاله، دیدگاهها و نگرشهای زنان متولّد قبل و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران را در مورد رفتار باروری مطالعه میکند. با به‌کارگیری پیمایش و روش نمونهگیری خوشهای، از زنان 50-15 ساله‌ی ازدواج‌كرده‌ی شهر اهر 300 نفر بهعنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدهاند. جهت تحلیل تفاوت باروری در دو نسل، از روش مقایسه‌ی میانگینها، آمارههای همبستگی و تحلیل طبقات چندگانه استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد شاخصهای جمعیّتی در دو نسل تفاوت معناداری دارد. مطابق با نتایج تحلیل طبقات چندگانه، متغیّرهای تحصیلات، نسبت فامیلی، سنّ ازدواج و شغل تأثیر افزاینده و درآمد تأثیر کاهنده بر نقش تعلّق نسلی داشتهاند؛ به‌طوریکه با واردشدن متغیّر درآمد رابطه‌ی تعلّق نسلی و رفتار باروری ضعیفتر میشود. همگرایی باروری در میان زنان با ویژگیهای جمعیّتی و اجتماعی مختلف، نزدیکشدن دیدگاهها و اندیشههای نسلهای مختلف در زمینه‌ی باروری را نوید میدهد. تغییرات ایجاد شده در نظام خانواده، کاهش قدرت نظام خویشاوندی و تغییر سبک و روش ازدواج، از عوامل تقویّتکننده‌ی این همگرایی میتواند باشد. این مقاله در مجلّه‌ی «نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران»، سال هفتم، شماره‌ی 14، پاییز و زمستان 1391 چاپ شده است.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 9 اسفند 1393 ، 07:47
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب