مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
چهارشنبه ، 15 بهمن 1393 ، 10:39

Dr. Mohammad Mirzaeiفزونی میزانهای مرگ و میر مردان: تحلیل تفاوتهای جنسی مرگومیر با تأکید بر علل فوت در ایران

دکتر محمّد میرزایی، محمّد ساسانیپور، مصیّب محبّی میمندی

چکیده

تغییرات تاریخی در محیطهای انسانی، افزایش مرگومیر ناشی از علل مستقیم یا غیرمستقیم متأثّر از رفتار را برجسته کرده است که بسیاری از آن‌ها به صورت غیرمتناسبی مردان را تحت تاثیر قرار میدهد. در این پژوهش با استناد به ارزیابی نسبت مرگومیر مردان به زنان در سنین مختلف و بر حسب علل اصلی مرگ در سال 1385 تصویر دقیقتری از میزان تفاوتهای جنسی مرگ‌ومیر در ایران ارایه می‌شود. یافتهها نشان میدهد که نسبت مرگ مردان به زنان در کلّ علل بهویژه در سنین جوانی بالاتر است. بر اساس این شاخص، در هر سه دسته علل برونزا، درونزا و حوادث مردان بیش‌تر از زنان فوت میکنند. تفاوتهای جنسی در ارتباط با جنبههای مرتبط با شرایط موجود جامعه باعث شده که این نسبت در مرگ ناشی از حوادث بارزتر باشد. در بین حوادث، مرگ ناشی از حوادث ترافیکی مهمترین سهم در بالابودن مرگ مردان نسبت به زنان دارد بهطوریکه در گروه سنّی 24-20 سال مردان بیش از 7 برابر زنان میمیرند. همچنین، 50 درصد از فزونی سال‌های عمر از دسترفته‌ی مردان نسبت به زنان بر اثر حوادث غیرعمد بوده است. نتایج نشان داد در عصر حاضر با تغییرات روند علل مرگ‌ومیر، عوامل رفتاری نقش غالب در فزونی مرگومیر مردان بر زنان به خود اختصاص داده است و جنسیّت یکی از موضوعات جمعیّتشناختی تاثیرگذار در حوزه‌ی مرگ‌ومیر و علل آن است. این مقاله در مجلّه‌ی «نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران»، سال هفتم، شماره‌ی 14، پاییز و زمستان 1391 چاپ شده است.

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 9 اسفند 1393 ، 07:47
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب