مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
يكشنبه ، 29 دی 1387 ، 09:57

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته‌ي جمعيت‌شناسي

 آخرين بازنگري  (15-10-1390)

آزمون كارشناسي ارشد رشته‌ي جمعيت‌شناسي هر سال هم‌زمان با برگزاري آزمون كارشناسي ارشد ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي در سراسر كشور برگزار مي‌گردد. هم‌اكنون دوره‌ي كارشناسي ارشد جمعيت‌شناسي در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبايي و شيراز داير مي‌باشد و هر سال شمار محدودي دانشجو در اين دانشگاه‌ها در رشته‌ي جمعيت‌شناسي و در دو دوره‌ي شبانه و روزانه پذيرفته مي‌شوند. به‌ طور كلي، ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشته محدود مي‌باشد. از اين رو معمولاً دانشجوياني شانس پذيرش در اين رشته را دارند كه رتبه‌ي كل آن‌ها در مجموع كم‌تر از ۵۰ باشد. سئوالات آزمون كارشناسي ارشد رشته‌ي جمعيت‌شناسي عموماً از درس‌هاي روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت، كاربرد جمعيت‌شناسي، جمعيت‌شناسي ايران و جمعيت‌شناسي اقتصادي ـ اجتماعي طرح مي‌شوند. بنابراين، تلاش شده است تا آخرين منابع مرتبط با دروس مذكور شامل كتاب و مقاله جهت استفاده‌ي دانشجويان و علاقه‌مندان به اين رشته معرفي شود. اگرچه برخي منابع قديمي به‌نظر مي‌رسند، اما مطالعه‌ي آن‌ها در هر صورت به افزايش اطلاعات و دانش جمعيت‌شناختي داوطلب كمك خواهد كرد. با تمام اين‌ها و بنا به درخواست شماري از داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد جمعيت‌شناسي مبني بر مشخص‌كردن منابع اصلي، منابع اصلي را با رنگ قرمز و به صورت پررنگ مشخص كرده‌ام. در ضمن، منابعي كه در هر حال مطالعه‌ي آن‌ها به افزايش دانش جمعيت‌شناختي و اطلاعات جمعيتي داوطلبان و موفقيت بيش‌تر آن‌ها در آزمون كارشناسي ارشد كمك خواهد كرد با رنگ آبي مشخص كرده‌ام.

 آشفته‌تهراني، امير .(1372). جامعه‌شناسي جمعيت: نمونه‌ي ايران ـ اصفهان: مؤسسه‌ي انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان.

اماني، مهدي .(1378). جمعيت‌شناسي جهان ـ تهران: انتشارات سمت.

اماني، مهدي .(1377). مباني جمعيت‌شناسي ـ تهران: انتشارات سمت.

اماني، مهدي .(1380). جمعيت‌شناسي عمومي ايران ـ تهران: انتشارات سمت.

بهنام، جمشيد .(1348). جمعيت‌شناسي عمومي ـ تهران: انتشارات مؤسسه‌ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي

پرسا، رولان .(1374). آناليز جمعيت‌شناختي ـ ترجمه‌ي خسرو اسدي ـ تهران: انتشارات سمت.

پرسا، رولان .(1371). جمعيت‌شناسي آماري ـ ترجمه‌ي سيد‌محمد سيدميرزايي ـ تهران: انتشارات آستان قدس رضوي.

پرسا، رولان .(1353). جمعيت‌شناسي اجتماعي ـ ترجمه‌ي منوچهر محسني ـ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پولارد، ا. اچ، فرحت يوسف و جي. ان پولارد .(1372). روش‌هاي تحليل جمعيت ـ ترجمه‌ي هما آقا و همكاران ـ شيراز: مركز جمعيت‌شناسي دانشگاه شيراز.

تقوي، نعمت‌الله .(1372). مباني جمعيت‌شناسي ـ چاپ دوم  ـ تبريز: انتشارات نيا.

تودارو، مايكل .(1370). توسعه‌ي اقتصادي در جهان سوم ـ ترجمه‌ي غلامعلي فرجادي ـ جلد اول ـ چاپ پنجم ـ تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

جوان, جعفر .(1367). جمعيت ايران و بستر جغرافيايي آن ـ مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.

جوان, جعفر .(1380). جغرافياي جمعيت ايران ـ مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

حسيني، حاتم .(1386). درآمدي بر جمعيت‌شناسي اقتصادي ـ اجتماعي و تنظيم خانواده ـ چاپ سوم ـ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

حسيني، حاتم .(1381). درآمدي بر جمعيت‌شناسي اقتصادي ـ اجتماعي و تنظيم خانواده ـ چاپ اول ـ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

حسینی، حاتم .(1390). روش‌های جمعیت‌شناختی: تمرین‌هایی در جمعیت‌شناسی تحلیلی و کاربردی ـ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

حسینی، حاتم .(1390). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، چاپ چهارم، ویراست دوّم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

زارع، بيژن .(1384). جمعيت‌شناسي اقتصادي و اجتماعي ـ تهران: انتشارات سمت.

زنجاني، حبيب‌الله .(1383). تحليل جمعيت‌شناختي ـ چاپ چهارم ـ تهران: انتشارات سمت.

زنجاني، حبيب‌الله .(1380). مهاجرت ـ تهران: انتشارات سمت.

زنجاني، حبيب‌الله .(1375). جمعيت و شهرنشيني در ايران ـ جمعيت ـ جلد اول ـ چاپ دوم ـ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.

زنجاني، حبيب‌الله .(1371). جمعيت و توسعه: مجموعه‌ي مقالات ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري در ايران.

زنجاني، حبيب‌الله، محمد ميرزايي، كامل شادپور و اميرهوشنگ مهريار .(1378). جمعيت، توسعه و بهداشت باروري ـ تهران: نشر و تبليغ بشري.

سرايي، حسن .(1383). روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت با تاكيد بر باروري و مرگ‌ومير ـ چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سرايي، حسن .(1382). روش‌هاي مقدماتي تحليل توزيع و تركيب جمعيت ـ تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

سرایی، حسن .(1390). جمعیّت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها، تهران: انتشارات سمت.

سرايي، حسن .(1370). درباره‌ي نرخ‌هاي رشد جمعيت ايران 1335 تا 1365 ـ فصلنامه‌ي علوم اجتماعي ـ دوره‌ي اول ـ شماره‌ي 1 و 2 ـ صص 111-97.

سرايي، حسن .(1372). نظري اجمالي به جمعيت جهان، قاره‌ها و ايران ـ فصلنامه‌ي علوم اجتماعي ـ دوره‌ي اول ـ شماره‌ي 3 و 4 ـ صص 28-9.

سرايي، حسن .(1376). مرحله‌ي اول گذار جمعيتي ايران ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ شماره‌ي 9 و 10 ـ صص67-51.

سيدميرزايي، سيدمحمد .(1381). جمعيت‌شناسي عمومي ـ تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

سريني واسان، كي .(1384). فنون اساسي تحليل و كاربرد جمعيت‌شناسي ـ ترجمه‌ي محمدامين كنعاني ـ مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.

كلانتري، صمد .(1375). روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت ـ اصفهان: انتشارات ماني.

كاظمي‌پور، شهلا .(1372). روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت ـ چاپ دوم ـ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.

ويكس، جان .(1385). جمعيت: مقدمه‌اي بر مفاهيم و موضوعات ـ ترجمه‌ي الهه‌ي ميرزايي ـ تهران: انتشارات مؤسسه‌ي عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي.

عباسي شوازي، محمدجلال .(1380). همگرايي رفتارهاي باروري در ايران، ميزان، روند و الگوي سني باروري در استان‌هاي كشور در سال‌هاي 1351 و 1375 ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ شماره‌ي 18.

عباسي شوازي، محمد جلال و ديگران .(1381)، سطح، روند و عوامل مؤثر بر باروري در استانهاي برگزيده‌ي كشور ـ مقاله‌ي ارايه‌شده در همايش تحولات اخير و آينده‌ي جمعيتي ايران 30 و 29 بهمن، تهران.

عليزاده، محمد .(1378). اشتغال، بازار كار و تامين اجتماعي ـ فصلنامه‌ي تامين اجتماعي ـ سال اول ـ شماره‌ي دوم ـ صص 117-97.

عليزاده، محمد .(1379). تله‌ي جمعيت، فقر و بيكاري ـ مجموعه‌ي مقالات فقر در ايران ـ تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي.

فدراسيون بين‌المللي زنان و مامايي و شوراي جمعيت نيويورك .(1368). باروري و جمعيت ـ ترجمه‌ي زهرا پورانصاري و علي ناصري ـ تهران: مركز نشر دانشگاهي.

فيندلي، سلي .(1373). برنامه‌ريزي مهاجرت‌‌هاي داخلي ـ ترجمه‌ي عبدالعلي لهسايي‌زاده ـ شيراز: انتشارات نويد.

كاظمي‌پور, شهلا .(1375). تحولات و مورفولوژي جمعيت ايران ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 15 و 16 ـ صص 93-77.

كتابي، احمد .(1377). درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيتي ـ چاپ چهارم ـ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

كتابي، احمد .(1381). پيشگامان مالتوس: رديابي نظريه‌ي مالتوس در آراي قدما و تأثير آن بر متأخران ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 39 و 40 ـ صص 55 ـ 35.

كلانتري، صمد .(1377). كاربرد جمعيت‌شناسي ـ اصفهان: انتشارات ماني.

كياني، مژده .(1387). كاربرد جمعيت‌شناسي ـ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.

لوكاس، ديويد و پاول مير .(1381). درآمدي بر مطالعات جمعيتي ـ ترجمه‌ي حسين محموديان ـ چاپ اول ـ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

لهسايي‌زاده، عبدالعلي .(1368). نظريات مهاجرت ـ شيراز: انتشارات نويد.

محموديان، حسين .(1379)، پژوهشي در زمينه‌هاي نظري و نتايج تجربي مهاجرت و باروري ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ شماره‌ي 15 ـ صص 164-147

ميرزايي، محمد .(1385). گفتاري در باب جمعيت‌شناسي كاربردي ـ چاپ چهارم ـ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ميرزايي، محمد .(1384). جمعيت و توسعه با تاكيد بر ايران: ده مقاله ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

ميرزايي, محمد .(1378). نوسانات تحديد مواليد در ايران ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 29 و 30 ـ صص 58-38.

نيول، كالين .(1382). روش‌ها و مدل‌ها در جمعيت‌شناسي ـ ترجمه‌ي عبدالرضا رجائي‌فرد ـ شيراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

وانش، گيلام. جي و مارك. گ ترموت (1383). مقدمه‌اي بر اصول و روش‌هاي تحليل جمعيت‌شناختي ـ ترجمه‌ي حاتم حسيني و غلامرضا كهنسالي ـ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

وحيدي، پريدخت .(1364). مهاجرت بين‌المللي و پيامدهاي آن ـ تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

هايند، آندرو .(1385). روش‌هاي جمعيت‌شناختي ـ ترجمه‌ي حاتم حسيني، غلامرضا كهنسالي ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

هير، ديويد. ام .(1380). جامعه و جمعيت: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي جمعيت ـ ترجمه‌ي يعقوب فروتن ـ مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 15 دی 1390 ، 16:18
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب